Vor Frue Kirke

Kirken er omkring 800 år gammel og er ifølge traditionen bygget af Esbern Snare.

Kirken er enestående i verden. Dens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig – hvilende på fire granitsøjler – over kirkens midtpunkt.

kirkegrundplan_1

Kirkens borgagtige udseende skyldes ikke, at den har været led i byens forsvar, men skal lede tanken hen på “Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud og mennesker ifølge Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen forestillede man sig nemlig Det himmelske Jerusalem som en befæstet by med fem tårne.

Kirkens form og arkitektur er inspireret både af paladskirken (domkirken) i Achen fra ca. år 800 og forestillingerne om Himmelstaden i Jerusalem, der er afbildet på det gyldne alter fra Lisbjerg og Salomons tempel, som ses på det gyldne alter fra Sahl.

Kirken blev bygget færdig, måske endda oprindelig opført af Esben Snares Datter, Ingeborg, og hendes mand, Peder Strangesen.

Kalundborgtapetet udsnit2

Det midterste af de fem tårne styrtede sammen i 1827, men blev genopført ved en restaurering, der blev afsluttet i 1871.

4_taarnet_maleri

I kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne, ud mod Adelgade, ligger præsteboligen fra omkring 1400, senere anvendt til rektorbolig, fattigskole og nu til ligkapel.

rosas_grav_3_026

I følge Jens Lauridsen Wolf’s Danmarksbeskrivelse fra 1654, har de fem tårne følgende navne:
Det store midterste tårn er opkaldt efter kirken og kaldes Vor Frue spir, mens de omkringstående har navne efter Sct. Gertrud, Sct. Marie Magdalene, Sct. Anna og Sct. Katarina.

Altertavlen er udført af Lorentz Jørgensen i 1650 i bruskbarok på bestilling af slottets lensmand Hans Lindenow og hans hustru Elisabeth Augusta (datter af Christian IV og Kirstine Munk) hvis våbenskjolde ses lige over nadverscenen båret af en engel (en putto). Altertavlen var oprindelig ubemalet, men i 1701 blev den “stafferet”; farverne blev restaureret i 1971-72.

Vor Frue kirke har aldrig været Domkirke, se artikkel her.

PICT3399

Links:

Danmarks Kirker – Nationalmuseet

Vor Frue Sogn