Vor Frue Kirke

Kirken er omkring 800 år gammel og er ifølge traditionen bygget af Esbern Snare.

Kirken er enestående i verden. Dens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig – hvilende på fire granitsøjler – over kirkens midtpunkt.

kirkegrundplan_1

Kirkens borgagtige udseende skyldes ikke, at den har været led i byens forsvar, men skal lede tanken hen på “Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud og mennesker ifølge Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen forestillede man sig nemlig Det himmelske Jerusalem som en befæstet by med fem tårne.

Kirkens form og arkitektur er inspireret både af paladskirken (domkirken) i Achen fra ca. år 800 og forestillingerne om Himmelstaden i Jerusalem, der er afbildet på det gyldne alter fra Lisbjerg og Salomons tempel, som ses på det gyldne alter fra Sahl.

Kirken blev så vidt vides opført af Esben Snare, men færdiggjort af hans Datter Ingeborg og hendes mand, Peder Strangesen.

Kalundborgtapetet udsnit2
Udsnit af tapetet forestillende Julemødet i Odense 1187 samt Ingeborg og Peder Strangesens overdragelse af Kalundborg Kirke, forestillende Det Himmelske Jerusalem. Tapetet hænger på Kalundborg Museum.

I følge Jens Lauridsen Wolf’s Danmarksbeskrivelse fra 1654, har de fem tårne følgende navne:
Det store midterste tårn er opkaldt efter kirken og kaldes Vor Frue spir, mens de omkringstående har navne efter Sct. Gertrud, Sct. Marie Magdalene, Sct. Anna og Sct. Katarina.

4_taarnet_maleri
Det midterste af de fem tårne styrtede sammen i 1827, men blev genopført ved en restaurering, der blev afsluttet i 1871

Præstebolig

rosas_grav_3_026
I kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne, ud mod Adelgade, ligger præsteboligen fra omkring 1400, senere anvendt til rektorbolig, fattigskole og nu til ligkapel.

Huset er et enestående eksempel på senmiddelalderlig randbebyggelse omkring en bykirke. Det er desværre det eneste hus der står tilbage på denne side af kirken og derfor virker det i dag måske lidt malplaceret at bygge et hus op ad kirkemuren, men i senmiddelalderen var det ét blandt mange. Huset er bygget til bolig og det er meget sjældent at man stadig i Danmark kan se disse boliger med tæt tilknytning til kirken.

Huset er formentlig opført som kombineret præstebolig og skole. Efter reformationen husede bygningen latinskolens rektor, hvorfor huset også omtales som “Rektorbolig”«.
Ved latinskolens nedlæggelse i 1739 blev huset ramme om den såkaldte »danske skole«, »korskolen« eller »de fattiges skole«. Skolemesteren var tillige klokker og degn, hvorfor eleverne til dels også gjorde tjeneste som kordrenge ved sangen i kirken.

I facaden ind mod kirkegården, ser man fire bomhuller. Disse huller har støttet 4 kraftige bjælker, der har båret en svalegang, sandsynligvis med trappe ned til kirkegårdspladsen. Huset havde oprindelig 2 etager, men etageadskillelsen blev fjernet under en renovering i 1877, da huset blev indrettet til Ligkapel, hvilket det fortsat er.

Latinskole – Kirkelade

På den østlige side af kirken, ud mod Præstegade, ligge Kirkeladen. Bygningen blev i 1538 (efter reformationen) brugt til Latinskole.

Se beskrivelse HER

Altertavle

Altertavlen er udført af Lorentz Jørgensen i 1650 i bruskbarok på bestilling af slottets lensmand Hans Lindenow og hans hustru Elisabeth Augusta (datter af Christian IV og Kirstine Munk) hvis våbenskjolde ses lige over nadverscenen båret af en engel (en putto). Altertavlen var oprindelig ubemalet, men i 1701 blev den “stafferet”; farverne blev restaureret i 1971-72.

Vor Frue kirke har, trods sit spektakulære ydre, aldrig været Domkirke, se artikkel her.

PICT3399

På østsiden af kirkegården, lå der fra middelalderen og til begyndelsen af 1900 tallet, et bytorv med brønd.

Foto fra 1863

 

Klokkespil

Hør et eksempel på Klokkespillet i Vor Frue

Se også:

Latinskolen

Præstegade 23
Sct. Gertrudsgård

Kilder/Links:

Danmarks Kirker – Nationalmuseet

Vor Frue Sogn

Kalundborgs Nedlagte Latinskole