Torvet 12

Gyths Gård

35789921642_8dd1d7c00e_b

Den vidtløftige sen-empiregård med den høje dobbelttrappe og de to store lindetræer foran facaden opkaldes efter ejeren fra 1876 til 1910 kancelliråd P. A. Gyth.
Her fødes hans barnebarn, senere forfatterinde og nobelprismodtager Sigrid Undset (1882-1949). Hendes far var oprindelig fra Norge og i 1884 flyttede de til Oslo.

Bygningerne, der er af bindingsværk og opført 1834 for dyrlæge E. Schnittger har senere grundmurede facader på sidefløjene. Ejendommen følges helt tilbage til midten af 1400-tallet, og der er stadig levn fra stenhuset i kælderen i det nuværende hus.

Gården er desuden kendt som Kalundborg Kgl. Privilegerede Farvegaard i en meget lang periode fra 1688-1831.

Husets plan synes i det store og hele at være uændret fra opførelsen med undtagelse af sammenlægninger af rum o.a. i 1981. Den østlige længde var oprindeligt indrettet til ølbryggeri og brændevinsbrænderi, og forbundet med forhuset i en meget smal bygning.

I den nordlige længde blev opført stald og karlekammer, men senere er længen lavet om til to lejligheder.

I den vestlige del af gården ligger et lille grundmuret halvtagshus med skorstenspibe. Det er opført som vaskehus.

Torvet ligger ved starten af Højbyen og er delvist bygget oven på den gamle voldgrav. Et synligt bevis er husene, der synker stille og roligt århundrede efter århundrede. Når man står foran Gyths Gård og ser på husene til venstre og højre på torvet kan man tydeligt se de skæve mure.