Adelgade 17 & 19

adelgade-17-19 (1280x960)

Schous Gård

I Kalundborg findes der som naboer til Vor Frue Kirke flere velbevarede renæssancehuse i bindingsværk, nogle med de såkaldte dokker, fra begyndelsen af 1600-tallet.

To af husene i Adelgade 17 og 19 er sammenbyggede som Schous Gård. De er i to stokværk med egetømmer sat oven på en kampestenskælder og med stejle tegltage. Fælles for de to ejendomme er facadernes stokværksfremspring og de opskalkede tage, båret af fint udskårede knægte. Tavlene er udfyldt med mønstermurværk.
Begge gadefacaders bindingsværk er af stor dekorativ virkning med etagernes undertavl og styrterummets tavl opdelt af dokker i regelmæssig afstand (Styrterummet er murfladen mellem etageadskillelsen over andet stokværk og tagfoden).

Facaderne er blevet ændret i tidens løb. I nr. 17 har man sænket det øvre stokværks løsholter for at skaffe plads til større vinduer. I dag er facadens tømmer og tavl rødkalket, mens bagsiden har gulkalkede tavl og sort tømmer, der er udskiftet til fyrretræ.

Nr. 19 har haft samme vinduesændring som nr. 17, inden facaden blev tilbageført til små vinduer ved en restaurering i 1907. Nu er de småsprossede og af bly. Huset har en sjældent forekommende konstruktion med stokværksfremspring på begge langsider, der måske indikerer, at bygningen oprindelig har haft en funktion som magasin. Gårdsiden er også her anderledes med uregelmæssigt bindingsværk uden dokker og med pudsede gulmalede tavl.

Jørgen Ludvig Schou købte Adelgade 17 af en mand ved navn Svella i 1809. Hr. Schou var Branddirektør i Kalundborg, var gift med Anna Elisabeth og fik sønnen Gilbert Schou. Gilbert var malermester og bl.a. dygtig til at male dekorationer.
Der findes endnu malede vægge, døre og lofter fra hans tid i nogle af stuerne.

Da den sidste af Maler Schous Døtre, Constance, døde i 1924, overtog Nationalmuseet Gaarden, som hun mange år i forvejen havde foræret den til og fik i fredningen indført at Gilberts dekorationer skal bevares for altid.

I vognporten hang der, også efter Nationalmuseets overtagelse, nogle brandspande i læder i vognporten.  Måske et minde om Branddirektør Schou, der lagde navn til huset.

Link: Gammel Gaard i Adelgade